Sover du tillräckligt?

Oavsett om du tränar för elitidrott eller hälsa finns det några saker som du måste ha på plats för att optimera träningsresultaten och till och med undvika att träningen gör mer skada än nytta. Sömn och kost är grunden för hälsa, välmående och följaktligen också träningsresultaten på lång sikt. Men det finns också ett samband mellan å ena sidan rubbade sömnvanor och matvanor som gör dig fet, sjuk och till slut död. Av hormonella skäl saknar du valmöjligheter i vad du äter, om din sömn inte motsvarar vad din genetik kräver. En av de kanske bästa böckerna på fältet är Lights Out – Sleep, Sugar, and Survival, av T.S. Wiley och Bent Formby. Det här är en måste bok för varje person som strävar efter att förstå; en ögonöppnare för nya infallsvinklar i den i dag bottenlösa diskussionen om kost och hälsa. Det är inlägget är en rekommendation att läsa boken. Här kommer dess huvuddrag:

Den kosthållning som orsakat fetmaepidemin i världen (jo världen, numera är det ett globalt problem!) är en otrevlig följd av att folk inte sover som de ska. Det är detta som är tesen i boken Lights Out. De största förändringar som mänskligheten genomgått har skett de senaste 10 000 åren, genom jordbrukets inträde, uppfinningen av antibiotika och uppfinningen av elektriciteten (och glödlampan), som i revolutionshänseende måste mäta sig med tämjningen av elden. När glödlampan började användas för så där 100 år sedan kunde människan kontrollera ljus-mörkercyklerna och dramatisk förlänga ”dagen” genom artificiellt ljus (hormonellt medför artificiellt ljus samma respons som solljus). I takt med detta förändrades människans sömnvanor. Idag sover människan i genomsnitt 7 timmar/dygn. I början av 1900-talet sov vi omkring 10 av dygnets timmar. Den moderna människans genuppsättning grundades i en process som tog många hundra tusen år av evolution i samspelet mellan naturens krafter. De omvälvande händelserna de senaste 10 000 år har med andra ord inte utvecklas i harmoni med våra genetiska behov och krav. Stenåldersmänniskan, som levde i enlighet med de naturliga cyklerna för att ytterst tillfredsställa den mänskliga genetiken, sov från mörker till gryning vilket motsvarar åtminstone hälften av dygnets alla timmar.

I samband med ändrade sömnvanor uppstod fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, som idag utgör de vanligaste dödsorsakerna (se exempelvis Socialstyrelsens årliga rapport om dödsorsaker). De här sjukdomarna är nya i den mänskliga historien. För att förstå de skäl som ligger bakom de här förändringarna behöver man förstå det som kallas för cirkadianska rytmer. Orsaken bakom fetma och folksjukdomar betraktas ofta vara kostrelaterade, i synnerhet genom att vi äter ”socker”, som först på allvar blev tillgängligt för allmänheten i samband med det artificiella ljusets inträde. I ljuset av de cirkadianska rytmerna är kosten – sockerkonsumtionen – bara en effekt av rubbad dygnsrytm. Vi kan inte styra vad vi äter, om vi inte kontrollerar vår dygnsrytm.

Alla organismer på planeten har cirkadianska rytmer, som följer en genetisk uppbyggd klocka som formats av miljoner års evolution. Alla vet att solens energi är grunden för allt liv på jorden. Men solljuset formar också de cirkadianska rytmerna eftersom ljuset signalerar till kroppen om jordens position och rörelse som i sin tur aktiverar det mänskliga kontrollssytemet, där hormoner spelar en nyckelroll. Hormonerna melatonin och prolactin är immunförsvarets och det metaboliska energisystemets kommunikatorer om ljus och mörker. De mer kända hormonerna insulin, serotonin och dopamin, som styr hunger, humör och sexlust styrs i slutändan av ljus-mörkercykeln. Jordens position till solen talar till våra hormoner om när vi ska äta, vad vi ska äta och när vi ska para oss. Allt detta avgörs av den mängd och styrkan av solljus som vi utsätts för. Ljus triggar hormoner! Hormoner är programmerade för överlevnad. Det innebär att vi parar oss i en tid som leder till att avkomlingarna kommer när naturen kan förse med föda. Eftersom hormonerna triggas av ljus kommer vi äta mer och bli feta under ljusa perioder (vi ”bulkar” på sommarhalvåret). Fetman är till för att överleva under den kommande födobristen i mörkare tider. Men vad händer när vi utsätts för ett konstant ljus? Genetiskt innebär läget att vi förbereder oss för en vinter (med födobrist) som aldrig kommer. Med andra ord, vi kör bilen med gasen i botten utan stopp för service. Våra hormoner, som är rustade för överlevnad, kommer att leder till ett sjukt lik och en onaturlig död eftersom de gör oss feta, hungriga, impotenta och canceriösa. Läs boken Lights out.  Den sätter perspektiv på vad det innebär att släcka lampan.

Märkta med: , , ,
Publicerat i Forskning, Hälsa