Ketos

Ketos är ett tillstånd som man hamnar i om man reducerar sitt intag av kolhydrater (under 50 gram kolhydrater om dagen brukar innebära att man hamnar i ketos). När man är i ketos anväder kroppen fett som sin primära energikälla istället för glykogen. Istället för att använda enbart glykogen som bränsle använder hjärnan då så kallade ketonkroppar.  Ketonkroppar bildas i levern genom att fett bryts ner till fettsyror.

Att våra kroppar kan tillverka ketoner är livsnödvändigt. Hjärnan kan bara använda glukos och ketoner som bränsle. Men efter som vi bara kan lagra glukos som räcker för 24 timmars bränsle så har vår lever förmågan att ta fett och göra om det till ketoner som kan användas till bränsle. Det är alltså en förmåga som gör att vi kan överleva trots att vi inte äter på 24 timmar. 

Ketogena dieter är ett samlingsnamn för det dieter som gör att kroppen ställer om sig till att använda fett som bränsle. Grundprincipen för att hamna i ketos är att äta ett högt intag av fett, tillräckligt intag av protein och ett lågt intag av kolhydrater.  Man kan mäta mängden ketoner i blod och urin.

 

 

Annonser
Publicerat i Hälsa