OPT-kurs

För någon vecka sedan deltog vi på en kurs ledd av James ”OPT” Fitsgerarld. Besök gärna hans hemsida på www.optexperience.com. OPT är en person som många borde träffa och lyssna på eftersom han ger en bild av vad det innebär att vara hängiven och energisk över sin filosofi om träning, hälsa och välmående. Vill ni ha en idé om vad jag menar så tänk att ni åker och träffar en indisk guru (typ meditations eller yogaexpert, ni vet en sån andlig varelse) på ett högt berg i Indien, som bara är tillgängligt genom bergsvandring de sista 5 timmarna av resan. OPT är en sådan person, han ger insikter, aha-upplevelser och livsförändrade inblickar för många som träffar honom.

Vi på UIF fyscenter gillar också hans inställning till hälsa. Vi måste först och främst göra skillnad mellan behoven hos en elitidrottare och en person som strävar efter optimal hälsa Behoven behöver inte sammanfalla. Elitidrott handlar i första hand inte om hälsa. Här är idrottsresultaten i fokus, vilket ofta leder till ohälsosamma val med avseende på kost och träning.   När det däremot gäller hälsa och välmående är träning viktig, naturligtvis, men det är andra aspekter som också behöver vara på plats (det som vi alltid betonar på UIF-fyscenter). Under seminariet med OPT diskuterade vi många frågor som knyter till detta. Vi pratade om det insulinliknande tillväxthormonet IGF-1, som för några veckor sedan genom tv-programmet Vetenskapens värld satte fokus på hälsofördelarna av att fasta. I kommande inlägg kommer fastans roll i hälsa och välmående att diskuteras mer ingående. Men vi fick också tillfälle att diskutera kolhydrater ur ett hälsoperspektiv. Om en person bara eftersträvar hälsa och välmående ska han eller hon helt undvika kolhydrater eller inkludera det i kosten, och i så fall, i vilka mängder?

Kontentan av dessa diskussioner, som kommer att specificeras närmare i kommande inlägg var att för personer som eftersträvar optimal hälsa bör rätt träning vara en naturlig del av livet. Det ska kombineras med låg kolhydratkost, någon variant av fasta och avgiftning (de-toxing) ett par gånger per år. Det sägs också att man bör meditera regelbundet. När det gäller meditation så menar man inte att springa till kyrkan eller något annat bönehus (även om jag inte vill förringa värdet av det för personer som praktiserar sådant). Men det handlar snarare om att hitta metoder som sänker stressnivåer. Det finns mycket forskning som visar att meditation, i olika varianter, inte bara sänker stressnivåer utan också inflammationsnivåerna på cellnivå. Det är inte möjligt att komma ifrån frågan om inflammationer om man vill uppnå hälsa och välmående. Det här är mycket spännande och öppnar ögonen för den visdom som finns i många gamla religioner som kombinerar lågintensiva rörelser – s.k. aerobisk träning i moderna termer – med meditation som genomförs under fasta. Vad detta gör är att det sätter kroppen i ett antiinflammatoriskt läge, sänker IGF-1 hormonet som leder till att kroppen hamnar i reparationsläge (förhindrar bland annat celldelning som är sättet på hur vi utvecklar tumörer och cancer). Fascinerande saker som behöver utredas närmare!

 

Annonser
Publicerat i Hälsa